Grafomotorika: Správny úchop a správne držanie ceruzky alebo pera

Drží moje dieťa správne pero, ceruzku? Ako to má správne vyzerať? Kedy je potrebné, aby som ako rodič začal správny úchop cvičiť? Dá sa nesprávny úchop opraviť? A mnoho ďalších otázok ma asi každý rodič. Častokrát riešime správny úchop až v 1.triede, kedy už dieťa ma riešiť ako písmenka vyzerajú a správne ich písať. Ak ma dieťa a rodič popri množstve zmien v 1.triede riešiť a preúčať úchop, je to veľmi náročné. Dieťa môže byť frustrované a rodič nešťastný. Častokrát stačí dieťa len usmerniť, podporiť. To všetko sa dá aj hravým spôsobom, aby dieťa a písací nástroj zostali kamaráti.

Čo je to tá grafomotorika?

Grafomotorika sú pohyby ruky pri písaní a kreslení riadené psychikou. Grafomotorikou sa sleduje školská zrelosť detí. S grafomotorikou súvisí zvládnutie súladu oko - ruka, pretože koordinácia pohybu ruky a oka = predpoklad úspešného písania. A tomuto zvládnutiu predchádza hrubá a jemná motorika. Na písanie a kreslenie sa podieľa približne 200 svalov ruky a tela.

Ako má správny úchop vyzerať?

Sadnite si za stôl, ruky si dajte voľne pod stôl na kolená. Teraz ich jednoducho vyberte spod stola a oboma uvoľnene jemne buchnite na stôl. Ako vám zostali ruky? Vidíte rozloženie prstov na rukách? Ako pekne by vám tam vkĺzlo pero. Toto je len úvod, že správny úchop nikto len tak nevymyslel, neprikázal. Je to prirodzené držanie. My rodičia by sme mali len dieťa podporovať v obyčajných každodenných činnostiach, kde si dieťa úchop počas vývinu nacvičuje. Ale o tom neskôr, späť k správnemu úchopu.

Správne držanie tzv. štipkovité držanie ceruzky alebo pera

V skratke a jasno: Palec drží, prostredník podopiera a ukazovák je položený ľahko zhora. Trošku rozviniem: Celá ruka by mala byť uvoľnená, teda aj prsty. Pri správnom úchope ceruzka alebo pero leží na prvom článku prostredníka, zboku ju pridržiava prvý článok (bruško) palca, zhora je položený ukazovák.

Ceruzka alebo pero smeruje k papieru šikmo, nie kolmo, pretože leží v priehlbine medzi palcom a ukazovákom. Prsty by mali byť asi 2–3 cm od hrotu písacieho nástroja. Deťom sa počas písania často prsty zošmyknú k hrotu, skúste ako bariéru/hranicu použiť gumičku. Používajte ergonomické písacie pomôcky svojím tvarom povzbudzujú deti k správnemu držaniu pera alebo ceruzky. Sú to napríklad trojhranné ceruzky, ceruzky s výrezom na prsty (Stabilo) a perá s ergonomickým tvarom a protišmykovou držiacou plochou. Už existujú aj ergonomické násadky na ceruzky.Správny úchop môžete podporiť príbehom o tom, že prostredník je pre pero, či ceruzku postieľkou, ukazovák vankúšikom a palec perinkou, ktorá pero alebo ceruzku prikryje. A keď sme v posteli, vankúš a perina sú mäkké, ľahké a nikde nás netlačia. Pozor dieťa je obrazom rodiča, aký úchop máte vy? Mohlo sa nevedome dieťa od vás naučiť držanie ceruzky? Keď dieťa píše, kreslí, robte to aj vy a správne držte ceruzku. To platí aj keď dieťa píše už v prvom ročníku domáce úlohy.

Tlak na ceruzku alebo pero

Ceruzky a pastelky by mali mať mäkkú a kvalitnú tuhu, ktorej farby sú sýte. Dieťa tak nemusí vyvíjať nadmerný tlak. Ako prvé pero sa zväčša volí bombičkové s pierkovým hrotom, taktiež kvôli regulácii tlaku. Výborne cvičenie svalstva ruky pre vhodný tlak ceruzky/pera na papier je práca so štipcami, s plastelínou, s kinetickým pieskom, šúpanie vajíčok, pipetovanie.

Správny sed

Najväčšou chybou pri sede je, keď dieťa nedočiahne celými nohami na zem. Jednoducho nemá uzemnenie. Dieťa tým nedostáva zospodu nôh signál, že má oporu a môže sa sústrediť len na písanie. Dieťa bez opory nôh na zem, nohy vykrúca, krčí, či otáča okolo stoličky. Tým je rozptýlené, nesústredené. Výška pracovného stola by mala siahať asi tak do polovice trupu, telo by malo byť mierne naklonené dopredu, no hrudník by sa nemal dotýkať hrany stola. Vzdiadelosť kolien by mala byť akurát dve päste. Ramená by mali byť v rovnakej výške, hlava mierne sklonená. Vzdialenosť medzi očami a papierom by mala byť ako dĺžka pravítka cca 25 – 30 cm. Ruky by mali byť na pracovnom stole, jedna drží pero a druhá je voľne položená na stole, prichytávajúc papier. Skúste si s dieťaťom dohodnúť nejaké pravidlá, aby ste ho neupozorňovali slovne počas písania a tým ho vyrušovali. Napr. Ak jeho hlava bude blízko zošita, chytíte do ruky pravítko, ktoré postavíte na stôl na znak ako ďaleko má byť jeho hlava od zošita. Sedenie za stolom ovplyvňuje pohyblivosť kĺbov a svalov celej ruky. Preto vyberajte dôkladne prvú stoličku, ja odporúčam rastúce stoličky. Žiadne točiace, ktoré dieťa rozptyľuje. Obidva lakte sú položené na písacom stole. Lakte nemôžu byť vo vzduchu. Zošit by mal byť natočený súbežne s predlaktím píšucej ruky (u pravákov súbežne s pravým predlaktím, u ľavákov súbežne s ľavým. Ak však dominuje u dieťaťa pri písaní pravá ruka a napr. kopaní ľavá noha, pripúšťa sa mať ho aj rovno.

Čas na pero

Moment, keď začne dieťa písať perom, závisí od zvládnutia písacích zručností – správny úchop, uvoľnená ruka, schopnosť posúvať ruku voľne po papieri, či správny sed… Schopnosť posúvať ruku voľne po papieri je tiež veľmi zaujímavá vec. Všímajte si dieťa, či zvláda ruku s ľahkosťou posúvať, keď píše písmenka v riadku. Ak nie skúste trénovať a zahrať sa hru s gaštanmi/guličkami, ktoré bude dieťa držať v ruke a posunutím po stole bude triafať do krabice, ktorá je na zemi.

Prečo vlastne všetci riešime úchop?

Ruka je prepojená s orofaciálnou oblasťou.  Úchop ovplyvňuje tvárové svalstvo a rečové schopnosti. Ak je teda ruka v napätí, stuhne nám čeľusť i jazyk a aj myšlienkové procesy fungujú pomalšie.

Čo ovplyvňuje zlú grafomotoriku a teda správne držanie ceruzky, či pera ?

Aby sme si to všetko zhrnuli: 1. Môžu to byť poruchy hrubej motoriky. V tomto prípade, ak je dieťa neobratné, treba rozvinúť najskôr oblasť hrubej motoriky a až potom fixovať správny úchop. Obrátene to nebude fungovať. 2. Slabo vyvinutá jemná motorika - odchýlka vo vývoji. Jemná motorika sa vyvíja už od 2 roku, kedy dieťa vezme do ruky pastelku kladivkovým úchopom, teda do celej dlane a na papier silno tlačí. Okolo 3 roku je už dobré ponúkať voskové trojuholníkové bloky. Okolo 4 roku by sme mali už budovať správny úchop správnymi hrami ako aj ponúkať ergonomické pastelky, ktoré ho na úchop navádzajú. K nácviku správneho držania je nevyhnutné dieťa vedome viesť už v materskej škole a aj doma. 3. Nesprávny sed 4. Zle návyky od detstva

Najčastejšie nesprávne úchopy

pästičkové držanie (kladivkový úchop)

Palec je ohnutý cez pero a ostaté prsty sú zovreté v päsť. Hrot pera nesmeruje k ramenu.

pretiahnutá pästička

Prsty sú oproti správnemu držaniu pretiahnuté, podopiera prstenník.

štipkovité držanie s palcom

Prostredníček podopiera, ukazovák zhora, ale palec je príliš vysunutý a ohnutý cez pero.

nízke kŕčovité držanie

Palec a ukazovák držia veľmi kŕčovito – veľký tlak na pero, z toho dôvodu sa tiež ukazovák prehýba, pero sa drží veľmi nízko – blízko hrotu.

hrnčekovitý úchop

Palec drží, prstenník podpiera, prostredník s ukazovákom sú položené zhora.

kŕčovité držanie

Palec i ukazováčik držia príliš kŕčovito – veľký tlak na pero, z toho dôvodu sa tiež ukazovák prehýba.

Autor: Simona Tomaškinová