Čo sú to homonymá a ako to vysvetliť deťom

Odborná poučka- Homonymum je slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo, ktoré je iného významu a pôvodu.

Zjednodušene povedané: Homonymá- Slová rovnako znejú, ale každé má iný význam.


Príklady na homonymá:

Korunka môže byť: na zube, kráľovská, minca
Hlava môže byť: ľudská, kapustová, rodiny
Oko môže byť: na pančuške, ľudské, mastné v polievke, morské

Ako jednoducho vysvetliť deťom homonymá

U deti i dospelých platí: Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.

1. Pripravte si rovnako znejúce predmety rôzneho významu Určite aj bežne doma nájdete pár veci.


2. Stiahnite si obrázky na priraďovanie. Homonymá v obrázkoch TU >>

3. Použite rovnako znejúce slová vo vete, aby sa v kontexte ukázal ich rôzny význam. Napríklad homonymá vo vete: Dnes ti prišiel list poštou. Prišla jeseň, listy na stromoch sa začínajú sfarbovať. Každý list knihy má pekné obrázky.

Riekanky na homonymá:

Buchlo čelo o čelo, tancujú si veselo. (T. Janovic: Moja Kata)

Korunu na hlave nosili králi. Korunu má aj strom. Tí králi v hrade panovali. Za koruny kúpiš si aj dom. (slavonica.sk)

Citát s homonymá
 
Všetky listy knihy zožltnú, ale listy knihy prírody majú každý rok nové krásne vydanie.