Aj toto je montessori?

Započúvajte sa do zvuku. Pre rodiča dieťaťa asi nič príjemné. No blažený úsmev, ktoré ma pri tom isto každé dieťa, by aj vás odmäkčil. https://youtu.be/HcrP9DSzul0 Deti a voda jednoducho patria k sebe. Stačí sa riadiť výrokom: Neexistuje zlé počasie, iba nesprávne oblečené dieťa. https://youtu.be/gQ6mR-Nta6Q Všade sa píše, že treba ísť vonku za každého počasia. Tak poďme. https://youtu.be/QWUaojAJReE