Sluchová pozornosť: Hry na zvukové vnímanie

Sluchové vnímanie je schopnosť mozgu interpretovať zvuk, ktorý počuje cez uši. Je to o pripájaní významu zvuku. Sluchové vnímanie je dôležité a nevyhnutné pre vývoj jazyka dieťaťa.
 
Často trénujeme vizuálnu, teda zrakovú pozornosť u detí. Vtedy hľadáme, porovnávame alebo priraďujeme pomocou zraku nejaký konkrétny obrázok, predmet, farbu...
Dôležité je však aj precvičovanie a trénovanie sluchu u detí. Mnohokrát majú rodičia pocit, že ich dieťa nepočuje, najmä keď na nich volajú :). Sluchové poznanie sa vyvíja od narodenia cez hru. Keď stimulujete svoje dieťa rôznymi zvukmi - hovorením, spievaním, hračkami, čítaním, či počúvaním zvukov v prostredí. Dieťa sa naučí medzi počutými zvukmi rozlišovať a zvukom pripisovať význam.


Pár slov o čítaní

Aby sa dieťa mohlo úspešne naučiť čítať, musí mať dobre vyvinuté sluchové a vizuálne vnemové schopnosti. Naučiť sa čítať nie je také jednoduché ako naučiť sa písmená abecedy. Zahŕňa to schopnosť dieťaťa manipulovať so zvukom, priradiť mu správny význam a spájať ho.

Čítanie zahŕňa viac sluchových schopností, ako je:

Sluchová pamäť  - Chápanie počutého slova, porozumieť mu a vedieť postupovať podľa vyslovených inštrukcii. Pamätanie si hovorených informácií zahŕňa krátkodobú aj dlhodobú pamäť. Sluchová diskriminácia - Rozpoznávanie a diferenciácia slov, zvukov, ktoré znejú podobne napr. pes/päsť, skrývať/krívať, zlyhať/líhať. Ide o správnu výslovnosť jednotlivých hlások: sykavky, krátke/dlhé, mäkké/tvrdé, či znelé/neznelé spoluhlásky. Vnímanie rytmu - Patrí tu aj napodobňovanie rytmu. Porozumenie celých slov, viet. Analýza - Identifikácia hlások napr. pes = p/e/s. Syntéza - Spájanie hlások a slabík do slov a tie do viet napr. p/e/s = pes.

Domáce precvičovanie sluchovej pozornosti pre škôlkárov

Deti by mali pomocou hry rozoznávať rôzne zvuky. Rovnaké zvuky k sebe priradiť, či povedať aký je to zvuk a odkiaľ ho počujú. Cieľ hier: vnímanie zvukov, rozoznávanie a diferenciácia zvukov, pozornosť, sluchová pamäť. 1.Čítanie, spievanie, rozprávanie a) Čítajte a spievajte deťom od narodenia. Dôležité je pri čítaní používať rôzne tóny, hlasy a rýchlosti. Výborné sú rýmy aj keď sú nezmyselné. b) Rozprávajte sa so svojím dieťaťom, aj keď ono samo nevie rozprávať. Dávajte mu otázky a povzbudzujte ho, aby odpovedalo. c) Doprajte deťom široké spektrum rôznej hudby - detské piesne, divadlá, populárnu hudbu, muzikály atď. 2. Rozoznávanie zvukov Pripravte si rôzne veci/materiály, ktoré vydávajú zvuk (alobal, sáčok, tlieskanie, bubon, strihanie papiera, krčenie papiera, krájanie, šúchanie nohami, prášenie deky, štrnganie pohárov,...). Dieťa by nemalo dané veci vopred vidieť. Dieťaťu zakryte pomocou šatky oči. Postupne dieťaťu zvuky predstavujte. Úlohou dieťaťa je identifikovať zvuk. Po každom zvuku sa dieťaťa opýtajte, či vie z čoho je zvuk, môžete sa ho opýtať ako mu to znie (nepríjemne, šušťavo, škrípavo, hlasno,...) 3. Odkiaľ zvuk ide Pri tejto aktivite si stačí pripraviť len jeden predmet vydávajúci zvuk, stačí aj tlieskanie rukami. Dieťaťu zakryte pomocou šatky oči. Posaďte ho niekde do stredu miestnosti. Vy z rôznych miest tlieskajte. Dieťa má za úlohu identifikovať ukázaním prsta odkiaľ zvuk tlieskania rúk počuje. 4. Pomocou zvuku hľadáme rovnaký pár Potrebujete prázdne obaly z kinder vajíčok, alebo nejaké malé dózy, musia byť však identické. Naplňte ich rôznym materiálom tak, aby 2 boli vždy rovnaké a dobre uzavrite. Náplň: fazuľa, soľ, prázdne, gorálky, ryža, mak, sklenené guličky, kamienky... Dieťa ma za úlohu pomocou zvuku v nádobe nájsť rovnako znejúce nádoby. Je to ako zvukové pexeso. Dobre na to poslúžia malé obaly z kinder vajíčok, ktoré dieťa môže ukladať do papierového obalu zo slepačích vajíčok.5. Rozoznávanie zvukov dlhé a krátke Pripravte si tabulu s fixkami alebo papier s ceruzkou. Hovorte dieťaťu písmenka buď dlhé, alebo krátke napr. a á. Dieťaťa ma za úlohu zaznamenať ceruzkou/fixkou dĺžku. Čiže ceruzkou robí po papieri čiaru, podľa dĺžky zvuku môjho písmenka. (príprava na čítanie, deťom robia často problémy práve dĺžne) 6. Hra sochy a stoličkový tanec: Prehrávajte hudbu a občas ju pozastavte Vaše dieťa musí tancovať na hudbu a zmraziť sa ako socha zakaždým, keď sa hudba zastaví. Inou možnosťou je stoličkový tanec- keď sa hudba zastaví, vaše dieťa musí rýchlo bežať a sadnúť si na stoličku. 7. Napodobňovanie zvukov Naučte svoje dieťa zvuky, ktoré vydávajú zvieratá (napr. opica, somárik, lev, had, krava, sliepka, mačka, pes, ovca, kačka, hus, žaba...atď.) Potom si zahrajte hru, kde mu budete napodobňovať zvuky zvierat a úlohou dieťaťa je uhádnuť, o aké zviera ide. Role si môžete aj vymeniť. Dieťa napodobňuje a vy hádate. 8. Vydajte sa na počúvanie zvukov do záhrady, do parku alebo do okolia Identifikujte všetky zvuky, ktoré počujete, či už prírodné alebo umelé, ako napríklad vietor, šuchotajúce lístie, cvrlikanie, autá, plač dieťaťa atď. 9. Vytlieskavanie slabík pre fonematické uvedomovanie Vytlieskavanie za každou slabikou nie písmenkom. Najprv začnite s jednoslabičnými nap. pes, potom dvojslabičné napr. auto, trojslabičné lietadlo atď. 10. Rozdelenie a spájanie slov Rozdeľte slovo na prvé a konečné slabiky. Úlohou dieťaťa je slovo spojiť. napr: Slovo sa začína na ma a končí na ma. Keď to spojíme vznikne..? Odpoveď: mama. Začnite jednoduchými slovami, a ak to dieťa zvládne môžete ísť na ťažšie.

Hry na domáce precvičovanie sluchovej pozornosti pre školákov:

11. Slovná hrá Výborná hra aj na cesty. Deti už však musia vedieť rozoznať v počutom slove prvé/posledné písmeno/hlásku. Dieťaťu poviete slovo napr Auto. Dieťa ma za úlohu vymyslieť nové slovo z posledného písmenka, čiže na písmenko O. 12. Sluch a pamäť Vymyslíte si vetu a úlohou dieťaťa je ju zopakovať a pridať k nej ďalšie slovo. Vy opäť zopakujete vetu aj s novým slovom a pridáte ďalšie slovo a ďalej pokračujete. Tu okrem sústredenia sa na počúvanie, akú vetu hovoríte zapájate aj pamäť. Napr.: Zajtra ráno pôjdem do obchodu a kúpim chleba, (dieťa doplní) maslo, (vy doplníte) mrkvu.... 13. Tlieskané slová Buď si vymyslíte príbeh, alebo môžete čítať (pri vymyslenom je viac zábavy a môžete byť pružnejší v slovách). S dieťaťom sa dohodnete, že vždy keď poviete to dané dohodnuté slovo tlieskne. Táto hra je výborná, keď sa chcete odnaučiť používať nejaké slovo napr. často používate prečo, ale a pod. Poproste dieťaťa, že keď vás to bude počuť povedať, aby vás upozornilo vopred dohodnutým signálom (tliesknutie, prihásenie rukou, výskok,...) 14. Slovo do rýmy Úlohou dieťaťa je nájsť rým na vopred vybrané slovo, tak aby sa to rýmovalo napr. nesedel - nevedel.