Čítateľská gramotnosť a tipy ako na čítanie

Čítateľská gramotnosť nezačína nástupom do prvého ročníka. Od narodenia deti zhromažďujú zručnosti, ktoré využijú pri čítaní. 3 - 5 rok života je u detí dôležitý a rozhodujúci pre rast čítania. Najlepší spôsob, ako vzbudiť lásku a záujem o čítanie, je deťom čítať. Od kedy? Hneď. Čítanie vám dáva možnosť úzkeho spojenia s vaším dieťaťom. Spravte si z toho večerný rituál, kedy ste tam len pre svoje dieťa. Môže sa o vás oprieť, načúvať váš hlas (farbu hlasu, tón hlasu, mimiku tváre...), pýtať sa, relaxovať a zároveň mu poskytuje okno do sveta gramotnosti. Rozprávajte sa s dieťaťom o príbehu, ktorý ste mu prečítali. Nemusíte vždy, ale je dobre si to potom s dieťaťom zrekapitulovať, či pochopilo hovorenému textu. Môžete mu dávať otázky, čo si z prečítaného pamätá. Samozrejme všetko to záleží od veku dieťaťa.

Čítanie kníh oproti jednoduchému rozprávaniu má pre deti niekoľko výhod :

 • Knihy používajú opakovanie slov, rytmus a rýmy
 • Knihy umožňujú prepojenie slov s obrázkami
 • Čítanie kníh zvyšuje rozsah pozornosti
 • Čítanie nahlas učí dieťa o komunikácii
 • Knihy sa snažia zábavným spôsobom predstaviť pojmy ako čísla, písmená, farby a tvary.
 • Čítaním kníh dieťaťu budujete zručnosti v oblasti počúvania, pamäte a slovnej zásoby. V bežnej hovorenej reči nikdy dieťaťu nedáte také množstvo rôznorodých slov. Poskytujete deťom informácie o svete okolo nás.
 • Čítaním kníh budujete detskú fantáziu.
 • A neposlednom rade budujete v deťoch radosť z čítania, lásku ku knihám, záujem, zvedavosť, aby si raz mohli prečítať rozprávku samy.

Aké knihy by mali začať čítať prváci

Väčšina detí sa učí čítať v prvom ročníku. Je však aj niekoľko detí, ktoré sa naučili skôr. Samostatné čítanie je pre deti veľký milník v živote. Zrazu si vedia prečítať reklamy, tabule na cestách, názvy na potravinách, názvy svojich obľúbených kníh... K kníhkupectvách zoženiete knihy so štítkami "prvé čítanie". Prosím nenechajte sa tým oklamať. Nie vždy sú to naozaj vhodné knihy pre prvé samostatné čítanie. Potom príde u dieťaťa veľká frustrácia a nechuť k čítaniu, lebo na strane je mnoho textu, slová sú zložité, vety dlhé. Tzv. maľované čítanie nie je moc vhodné. Je to rušivé k celému kontextu vety, obsahovo ťažšie na chápanie, keďže tam ten obrázok museli napasovať. Zväčša tieto texty sú na celú stranu knihy a dieťa sa naozaj natrápi, kým otočí jednu stránku. No samozrejme niektorým deťom to môže vyhovovať, no zaradila by som ich, až keď si budu istejšie v čítaní. Ešte je otázka, či začať čítať knihy s veľkými alebo malými písmenkami tlačenej abecedy. Nakoľko sa to deti v škole učia naraz, nevyhľadávala a nevyberala by som knihy len s veľkými písmenkami tlačenej abecedy. Veľké písmenka vzbudzujú dojem, že toho textu je veľa. Určite by som išla do kombinácie. Deti musia aj v šlabikári kombinovať čítanie, dokonca aj s písaným písmom. Tu nájdete niekoľko kníh pre začínajúcich čitateľov. knihy vhodné pre prvákov >> Čítanie kníh nahlas je jedným z najlepších spôsobov, ako môžete pomôcť dieťaťu naučiť sa čítať.

Pár tipov ako deťom čítať:

 • Pri čítaní sa nechajte aj vy strhnúť príbehom artikulujte, gestikulujte, sem-tam preháňajte, dajte slovám tempo.
 • Pri čítaní je dobre si sem tam ukazovať prstom ako plynie text, aby ste svojmu dieťaťu ukázali, že tlač nesie príbeh.
 • Používajte vtipné hlasy a zvuky zvierat. Pomôže to vášmu dieťaťu nadchnúť sa príbehom.
 • Zastavte sa počas čítania, aby ste si pozreli obrázky súvisiace s príbehom. Dieťa môže povedať, čo na obrázku vidí a ako to súvisia s príbehom.
 • Ak vaše dieťa položí otázku, zastavte sa a odpovedzte. Kniha môže pomôcť dieťaťu vyjadriť svoje myšlienky a vyriešiť svoje vlastné problémy.
 • Čítajte svojmu dieťaťu, aj keď samo už čítať vie. Dieťa si od vás čítanie inač užíva, keď číta samo musí sa sústrediť na text aj obsah.

Ako podporiť dieťa v samostatnom čítaní

 • Ak je dieťa už čitateľom, vyhraďte si čas na spoločne čítanie. Počúvajte ho.
 • Ak požiada o pomoc s prečítaním slova, pomôžte mu, aby nestratil kontext príbehu. Nenúťte ho slovo prečítať ak mu nejde, naopak ak vám povie, že ho chce prečítať, nezastavujte ho.
 • Ak sa stane, že dieťa slovo vo vete nahradí iným, ale význam je rovnaký nezastavujte ho, aby ste ho opravili. Ak to však nedáva vete zmysel požiadajte ho, aby prečítal túto vetu znova, pretože si nie ste istí, že rozumiete tomu, čo práve prečítalo.
 • Čítajte knihy, ktoré vaše dieťa baví.
 • Ak sa dieťa učí čítať veľa ho chváľte. Pochvala a podpora, ktorú dáte svojmu dieťaťu, keď sa učí čítať, mu pomôže čítať a učiť sa ešte viac.
 • Je dobré sa s dieťaťom o prečítanom texte rozprávať. Zistiť, či tomu o čom číta aj rozumie.
 • Striedajte sa pri spoločnom čítaní. Vy prečítajte dve vety a dieťa vám tiež dve vety, postupne môžete počet zvyšovať. U nás si syn často žiadal, keď prečítal nejaký text sám, aby som mu ho potom ešte raz prečítala aj ja. Vtedy som čítala pomaly skoro po slabikách a ukazovala sa ako plynie text prstom.