O edukačných kartách Emócie

Krátke predstavenie edukačných kartičiek Emócie a obrázkových kariet Radosť, smútok, zlosť