Gaštanový náklad

Vykladať, nakladať, prekladať, plniť - gaštany, žalude, ako nový materiál na hranie je veľmi prínosný. Je to niečo nové a hra nás už týždeň drží. Najprv sme si ho samozrejme museli poctivo nazbierať do "tatrovky". A taká masáž nôh v gaštanovej vani, hmmm.
gastany (1)

gastany (2)

gastany (3)

gastany (4)

gastany (5)

gastany (6)