Obkresľovanie listov

Na túto hru by bol ideálny taký priesvitný papier - pauzovací papier. No, nemali sme, ale výsledok bol aj tak pekný. Použili sme mastné pastelky.
listy (8)

listy (1)

listy (2)