Učíme sa rátať na prstoch

Deti zbožňujú obkresľovanie svojich rúk a nôh. My najčastejšie, ak neodtláčame, tak obkresľujeme ruky. A keďže už boli všade samé ruky vymysleli sme si, že si ich aj obstrihneme a skúsime prsty schovávať do dlane. Potrebujete

  • Farebný papier, hrubší
  • Taviaca pištoľ
  • Suchý zips

Obkreslíme si ruku na farebný papier a vystrihneme. Na dlaň nalepíme jednú časť suchého zipsu a na každý prst kúsok z druhej časti suchého zipsu.
ucime-sa-ratat-1

ucime-sa-ratat-2

ucime-sa-ratat-3

ucime-sa-ratat-4

ucime-sa-ratat-5

ucime-sa-ratat-6