Prvé hry s rúčkou a prvé stopy s ceruzkou

Už som vo viacerých článkoch písala o jemnej motorike, ktorá je spolu s hrubou motorikou dôležitá pre budúci úchop ceruzky. Teraz som vás chcela informovať o veľmi citlivej publikácií od vydavateľstva časopisu predškolská výchova. Vydavateľstvo okrem odborno-metodického časopisu vydal publikácie pre najmenšie detičky a to knihu hier Prvé hry s rúčkou vhodný už pre detičky od 18 do 36 mesiacov a pracovný zošit Prvé stopy s ceruzkou vhodný od 2,5 - 4 rokov.

Kniha hier: Prvé hry s rúčkou

Obsahuje 22 kreatívnych hry na podporu a predprípravu na prácu s ceruzkou. Každá aktivita má jednoduchý popis a fotopopis, prečo by ju malo dieťa hrať, skúšať. Rodič by mal plniť úlohu sprievodcu, ale taktiež by sa mal určite do aktivít zapájať, podporovať dieťa nech sa neobáva špiny, mokrého piesku, skúšať to inak. Sú to úplne jednoduché aktivity, ktoré by nás rodičov nenapadlo, že dieťa podporujú k budúcemu správnemu vývoju jemnej a hrubej motoriky a úchopu ceruzky.

Pracovný zošit: Prvé stopy s ceruzkou

Pracovný zošiť sa zameriava na všetko, čo by vývinovo malo dieťatko zvládnuť medzi 2,5 - 4 rokmi. Pracovným zošitom dieťa sprevádza švábik, ktorého ma dieťa za úlohu nájsť na každej stránke. My sme si švábika premenovali na muchu puk, nakoľko naozaj názov švábik nám nejako nesedelo. Každá stránka je zrozumiteľná. Na každej stránke je napísaných niekoľko úloh/otázok, ktoré sa rodič pýta dieťaťa. Pracovný zošit nie je len o nenásilnom cvičení ručičky a vedení čiarok v zošite. Je to aj o zmysluplne strávenom čase rodiča a dieťaťa, komunikácii, porozumenia a učenia sa hrou.