Ako pripraviť prostredie pre školáka

Spísali sme niekoľko postrehov ako zlepšiť učenie aj u vás doma.

1. Nevyrušujte svoje deti

95% deti potrebuje na učenie pokoj. Vyrušuje ich otváranie dverí, rádio, či blízkosť telefónu. Aj príliš veľa podnetné prostredie ich vyrušuje. Ak majú výhľad priamo na rušnú ulicu, budú mať tendenciu sa zadívať, pretože je to určite zábavnejšie ako učenie. Chrániče sluchu pre deti výborne tlmia rušivé zvuky >>

2. Stolička

Nedovoľte deťom učiť sa v kresle, na gauči, či v posteli. Sú to miesta na oddych. Mozog tak dostáva signál na oddych, a nie na činnosť. Stolička by mala byť pevná, bez točenia. Dieťa by malo mať nohy ukotvené pevne na zemi.

3. Pracovný stôl

Pracovný stôl by mal byť dostatočne široký na zošit, učebnicu aj peračník. Dieťa by zároveň malo mať priestor oprieť si na stôl celé predlaktie. Stôl by mal byť čistý a mali by byť na ňom len potrebné veci na učenie. Chaos a neporiadok na stole dieťa vyrušuje.

4. Svetlo

Ideálne svetlo je denné. Stôl by mal by, čo najbližšie okna. Pozor však, aby si dieťa netienilo na zošit. Pravák potrebuje svetlo z ľavej strany, ľavák svetlo sprava. Umelé osvetlenie by nemalo byť príliš biele a žiarivé, aby nerozptylovalo oči. Ideálna je slabšia žiarivka v svetlofarebnej (bielej, žltej) lampe upevnenej na stole.

5. Vzduch v miestnosti je dôležitý

Nezabudnite pred učením vyvetrať. Čistý vzduch je potrebný pre mozog. Ak dieťa zíva pri učení znamená to nedostatok kyslíka alebo pohybu.

6. Vhodný čas na učenie

Vhodný čas na učenie je po hodinovom oddychu po príchode zo školy. Dieťa by si malo vytvoriť zvyk a vždy v rovnakom čase každý deň sa učiť.

7. Jedlo

Jedlo. Ideálne je aby dieťa nebolo hladné, ale ani prejedené.

8. Prestávky pri učení

Prestávky pri učení sú potrebné a dôležité, aby neklesala pozornosť. Pomáhajú prekonať útlm. Umožňujú oddýchnuť a nabrať energiu Frekvencia prestávok: V rámci 1 hodiny učenia – 2 - 5 min. Po 1 hodine učenia - 5 – 10 min. Po 2 hodinách – 20 – 30 min.

9. Rozcvička prstov

Pred písaním je dobre aspoň trochu rozcvičiť ruky, prsty. Guľa zo silikónu na masáž prstov >>

10. Typ dieťaťa

Vizuálny, akustický alebo motorický typ dieťaťa. Väčšina z nás je vizuálny typ, čiže lepšie si veci zapamätáme a ich vidíme. Preto je vhodné si pri učení robiť v zošite značky, počiarkovať, zvýrazňovať... Taktiež z upravených poznámok sa lepšie učí. Dieťaťa by malo používať farebné perá na nadpisy, robiť odstavce... Tým sa môže aj dieťa danú vec ľahšie naučiť. Akustický typ potrebuje všetko počuť a motorický typ si musí dôležité informácie zapísať. Je veľmi vhodné, aby dieťa text čítalo nahlas – zapojí tak zrak aj sluch. Ak si robí poznámky zapojí aj motoriku. Pomôcka pre začínajúcich čitateľov >>

Posledný typ: 3x ako precvičovať sústredenie na učenie:

  1. Dieťa si vyberie ľubovoľnú vec v izbe, na ktorú sa bude pozerať 1-2 minúty, pričom nesmie uhnúť zrakom na iný podnet. Nad danou vecou bude premýšľať a klásť si rôzne otázky. Z akého je materiálu? Koľko meria? Ako sa dá využiť? ...
  2. Dieťa si položí si na stôl zovretú päsť prstami nahor, a čo najpomalšie vystiera jeden prst za druhým. Pozerá sa pritom na každý prst, ktorý práve vystiera a potom ako späť zoviera.
  3. Dieťa kreslí oboma rukami na papier súčasne jednoduchý tvar, alebo ak vie písať napíše slovo. Cvičenie zabaví, uvoľní a skoncentruje.