Životný cyklus rastlín – klíčenie

Pozorovali sme klíčenie a rast fazule. Fazuľu sme zasadili a o pár dní nám začala zapúšťať korene a zvliekať sa z vrchnej šupky.

Fotodokumentácia


klicenie (3)

klicenie (2)

klicenie (1)

klicenie (4)

Video - klíčenie fazuľa

https://www.youtube.com/watch?v=eu_l80m7K2o

Klíčenie mungo fazule - pozrite foto tu

Video klíčenie mungo fazuľa

https://www.youtube.com/watch?v=pB4ASdELBbQ

Vo forme pesničky

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo