Pokus: Prepichovanie vrecka s vodou

Hry s vodou sú vždy u deti vítané. Pokus ako sa z vrecka voda nevyleje, aj keď ho prepichnete. Potrebujete ostré ceruzky a uzatvárateľné potravinové vrecúško. Vrecúško naplňte vodou a začnite ceruzkou prepichovať vrecko. Podmienka je, že vrecko musíte prepichnúť z jednej strany na druhú. Tak sa voda nevyleje. Potom začnite postupne ceruzky, pozor nad umývadlom, vyťahovať. Až vtedy začne voda vytekať.
vrecko-s-vodou (1)

vrecko-s-vodou (2)

vrecko-s-vodou (3)

vrecko-s-vodou (4)

vrecko-s-vodou (5)

vrecko-s-vodou (6)

vrecko-s-vodou (7)

vrecko-s-vodou (8)

vrecko-s-vodou (9)