Montessori valčeky s úchytkami: Ako s nimi pracovať

Naše valčeky s úchytkami sú len zmenšené verzie originálu. Samozrejme montessori pomôcky sú krásne a ja by som ich chcela mať asi všetky. Žiaľ sú aj dosť finančne náročné, preto zväčša máme z druhej ruky a sem tam si doprajeme aj nové, no žiaľ tiež nie tie úplne originály, ktoré sú priam až hriešne drahé. Dieťa sa učí pri tejto hre rozlišovať a uvedomovať si tri rozmery. Taktiež valčeky využívame na vnímanie postupnosti, (Zoradenie od najmenšieho, najširšieho...) vzrastajúcej/klesajúcej výšky/šírky valčekov. Využíva sa tu aj pinzetový (trojprstový) úchop nevyhnutný pri písaní. Dieťa sa najprv zoznámi s jednotlivými blokmi valčekov postupne. Neskôr môže dieťa pracovať naraz s dvomi blokmi, potom s tromi (postavíme ich do trojuholníka) a nakoniec so štyrmi (tvoria štvorec). Vek pre zoznámenie s valčekmi je 2,5 až 3,5-roku, ale u nás sa s tým vie vyhrať aj 6-ročný. Naše valčeky: Štyri sady valčekov s úchytkami, každá obsahuje päť (originál má desať) valčekov, každý valček pasuje do práve jedného otvoru v stojane: 1.valčeky: valčeky sa menia v dvoch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška zostáva 5,5 cm 2.valčeky: valčeky sa menia v troch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška sa zväčšuje od 1 cm po 5,5 cm, 3.valčeky: valčeky sa menia v troch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška sa zmenšuje od 5,5 cm po 1 cm, 4.valčeky: valčeky sa menia v jednom rozmere, polomer zostáva rovnaký, výška sa zväčšuje od 1 cm po 5,5 cm. Prvá sada: Valčeky postupne jeden po druhom povyberáme pričom ich chytáme za úchyty trojprstovým úchopom. Valčeky ukladáme na podložku v poprehadzovanom poradí. Potom ich začneme obzerať a vkladať nazad do ich otvorov podľa veľkosti. Pokiaľ záujem dieťaťa trvá, môžete vybrať ďalší blok valčekov a pokračovať v ich skúmaní. https://www.youtube.com/watch?v=Olxv1aAX_HU