Knižky s maketami: Koľko je hodín?, Ako si zaviazať šnúrky, Zostroj si lietadlo 3D

Knižky, kde sa vaše deti niečo nové dozvedia, naučia a zároveň si môžu poskladať makety.

Knižka: Koľko je hodín?

Knižka je naozaj zrozumiteľne napísaná. Treba sa k nej však vracať a opakovať. Pri vysvetľovaní je super, že máme hneď maketu hodín po ruke a môžeme si ukazovať, čo čítame. No na ďalšie učenie a vysvetľovanie sme potrebovali reálne hodiny, ktoré boli funkčne.
knižka

knižka

Knižka: Ako si zaviazať šnúrky

Super, že na makete je každá šnúrka inej farby, uľahčilo to vysvetľovanie a lepšie sa to chápalo. Šnúrky sú kvalitné, no priznám sa že, čo sa týka vysvetlenia viazania uzlu z knižky, bolo to ťažké aj na mňa. No našla som si nejak cestu po svojom.


knižka

knižka

Knižka: Zostroj si lietadlo 3D

Táto knižka môjho syna veľmi potešila. Maketa lietadla je krásna, precízna a detailná. Najprv sme ju museli lietadlo "Červený barón" poskladať, až potom sa kniha čítala. Knižka má len pár strán, kde stručne opísali začiatky lietania, od balónov až po moderné lietadla.


knižka


Knižka Lietadlo 3D

Knižka Lietadlo 3D

Knižka Lietadlo 3D