Ježko-dežko

Naši nový kamaráti z plateliny a šupky od gaštanov alebo plasteliny a šišky. Stačí, keď deťom ukážete ako sa robí jeden, a podľa neho nech vytvoria svojho ježka-dežka.
jezko