Detská ilustrovaná encyklopédia: Príroda okolo nás

Túto knižku sme si na prvý pohlaď vybrali pre jej krásne ilustrácie, fotky. Je vhodná ako prvá encyklopédia pre menšie deti 4-5-6 ročné. Text je veľmi jednoduchý, sú tam krátke vety s výstižnými fotkami. Kniha vás prevedie celou prírodou od riek, zvierat, rastlín, húb a živočíchov až po počasie, sopky, či zemský povrch.
Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)

Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)

Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)

Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)

Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)

Detská ilustrovaná encyklopédia Príroda okolo nás (1)
https://www.youtube.com/watch?v=jv2owTUEGMo