Deň matiek: Šálka čaju pre mamu


l0tdT7TGT2H6_9yKSAfSpg
Potrebujete:

  • tvrdý papier – kartón
  • farebný papier
  • gombíky
  • taviacu pištoľ
  • farba
  • farebný papier
  • nožnice

Vystrihnite si šablónu šálky s uškom na jednej strane. Namaľujte z oboch strán, ozdobte podľa seba. Z kartónu vystrihnite tri stonky na kvety, namaľujte. Z farebného papiera vystrihnite štvorce v troch rôznych veľkosti. Štvorec prehnite do trojuholníka dvakrát a ostré rohy odstrihnite do oblúku. Takto spojte všetky tri veľkosti, zlepte a do stredu ešte nalepte gombík. Kvietok prilepte k stonke. Kvietky nalepte do vnútra šálky, na druhú stranu môžete nalepiť vrecko obľúbeného čaju.
YjYV64orQ5SQHyyvNZ_MZw

oHiOHC-0QQuKTXzpXbyPWw

A-5ge-1PRKPU8TWyJVWw7g

LZt7kb9gSdCn42nbPuMdLw

cjANCiEbQ9yKq9ET8ef7Wg

EAcGkeFIQUKy6ZqxYf0VDg

RW0IJDpmT7vbb_VWaFL7AA

om4x1mxERPbTzJc70V7eyA

7ssZtDkETBOfHiay1RT0Xg

26aCzKuBThSNhfuU1UoPfQ

4zH4Qb-fQFXR73X1o9yYUw