3D efekt

Úplne jednoduchá kresba pre deti. Kruh sme obkreslili sklenený pohár. Skúste miesto čiernej ceruzky použiť čiernu fixku, bude to ešte lepšie. Deti ľahšie pochopia, čo je to 3D, keď to uvidia na vlastné oči.