Logopédia TROCHA INAK zošit a karty

5 hodnotení
Značka: Trocha inak
€30
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Logopedická pomôcka pre deti v predškolskom veku a pre deti v mladšom školskom veku. Je zacielená na správnosť vyslovovania artikulačne náročných hlások.

Detailné informácie

Certifikovaný e-shop
Certifikovaný e-shop
nakupujbezpecne.sk
Opýtajte sa na produkt
Hravo poradíme
+421908515461
Overené deťmi
Overené deťmi
hračky, ktoré vaše deti posúvajú vpred
Doprava zadarmo nad 100€
Poštovné neplatíte
pri objednávke nad 100€

Podrobný popis

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA Logopédia TROCHA INAK je efektívna logopedická pomôcka pre deti, ktorá slúži v jazykovej terapii na: -rozvoj reči a jazykových schopností dieťaťa -odstránenie nesprávnych návykov pri vyslovovaní hlások -zlepšenie motorickej obratnosti rečových orgánov -rozvoj sluchového vnímania a sluchovej pamäti -nácvik správneho dýchania pri reči -posilnenie fonematického a fonologického uvedomovania Táto logopedická pomôcka je vhodná pre deti v predškolskom veku a pre deti v mladšom školskom veku. Je zacielená na správnosť vyslovovania artikulačne náročných hlások: S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH. Logopédia TROCHA INAK ponúka spojenie vizuálnej techniky učenia s overenými radami a návodmi z logopedickej praxe, ako pracovať s dieťaťom.

Ako funguje Logopédia TROCHA INAK?

Logopédia TROCHA INAK je efektívna logopedická pomôcka, ktorá napomáha pri správnom vyslovovaní hlások a uľahčuje nácvik pomocou:

– vizuálnej zhody písmena a ilustrácie

– fonetickej zhody písmena a ilustrácie

– dychovej a artikulačnej rozcvičky – uvoľňovacích cvičení rečových orgánov

– aktiváciou jemnej motoriky – básničiek Ide o zážitkovú a intuitívnu formu učenia správnej výslovnosti hlások. Priamo počas nácviku hlásky dochádza k tomu, že dieťa spája sluch so zrakom a jazyk s rukou, čo vedie k zefektívneniu nácviku. Dieťa počas nácviku výslovnosti hlások nielen rozpráva, kedy dochádza k vnímaniu sluchom, ale aj kreslí, aby sa mu to dostalo do mysle prostredníctvom zraku. Vizuálna zhoda písmena a ilustrácie je efektívna v tom, že napomáha pri postupnom nadobúdaní fonematického a fonologického uvedomovania, ktoré uľahčuje nácvik správnej artikulácie hlások.

Čo obsahuje Logopédia TROCHA INAK?

Logopédia TROCHA INAK obsahuje: 

1x logopedický zošit (A5, 80 str.) + 12x logopedické karty (A5, popisovateľné a stierateľné) – zabalené v praktických papierových doskách s gumičkou.

1.Logopedický zošit je zameraný na správnu výslovnosť artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH. Súčasťou logopedického zošita je dychová rozcvička, artikulačná rozcvička + metodika používania Logopédie TROCHA INAK.

2. Logopedické karty sú taktiež zamerané na správnu výslovnosť artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH a slúžia ako nápovedné karty, ktoré obsahujú jednoduchý popis s grafikou, ako správne vysloviť konkrétnu hlásku. Súčasťou logopedických kariet je cvičenie zamerané na tréning hlásky v skupinách so samohláskami + básnička, ktorá slúži na precvičovanie danej hlásky.

Povrch logopedických kartičiek je popisovateľný a stierateľný, ak budete používať fixky na bielu tabuľu tzv. whiteboard marker. Dieťa si tak môže skúšať aj základný tvar písmen a grafomotoriku.

Pri každej hláske je v logopedickom zošite:

– titulná ilustrácia, ktorá je vizuálne aj foneticky zhodná s precvičovanou hláskou

– uvoľňovacie cvičenia, kde je jednoduchou formou vysvetlené ako správne rozcvičiť a uvoľniť artikulačné orgány – básnička, ktorá slúži k precvičovaniu hlásky, jazyka a pamäti

– ilustrácia básničky, ktorá vizuálne znázorňuje obsah básne a slúži na tréning vizuálnej pamäti a vizuálnej predstavivosti

– otázky, ktoré vychádzajú z obsahu básničky a fungujú ako prvok, ktorý sa podieľa na rozvoji reči a slovnej zásoby dieťaťa – maľovanka, pomocou ktorej dochádza k aktivácii jemnej motoriky

– motivačné cvičenia, ktorých zameranie je rozdielne a slúžia na posilnenie medzipredmetových vzťahov (prírodoveda, vlastiveda, matematika), rozvoj jemnej motoriky, cibrenie hlasu, tréning pozornosti, zručnosť, priestorové vnímanie a orientáciu. Vyrobené na Slovensku. UPOZORNENIE:

Logopédia TROCHA INAK neslúži ako hračka. Pri používaní Logopédie TROCHA INAK, ako aj pri realizovaní uvoľňovacích a motivačných cvičení nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby, hrozí tu nebezpečenstvo poranenia, popálenia, udusenia, prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Deti nenechávajte taktiež bez dozoru dospelej osoby pri realizovaní dychovej a artikulačnej rozcvičky. Logopédia TROCHA INAK nenahrádza osobný prístup logopéda a jeho terapeutické postupy! Slúži ako doplnková logopedická pomôcka so súborom logopedických cvičení. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o správnom rečovom vývoji Vášho dieťaťa, alebo viete, že má určitú vrodenú vývojovú poruchu, ktorá obmedzuje správny rozvoj reči, tak čo najskôr vyhľadajte odborníka a poraďte sa s ním.

Výrobca: TROCHA INAK  

Dodatočné parametre

Kategória: Abeceda a čísla
Hmotnosť: 0.3 kg
Rozmery: 21 x 14,8 cm
Položka bola vypredaná…